Strzyżowiczanie

Strzyżowiczanie

Odtwórz nagranie artykułu

Zespół Śpiewaczy „Strzyżowiczanie” powstał w 2009 roku z inicjatywy Czesławy Zygmunt i połączył członków Kół Gospodyń Wiejskich powstałych w 1927 i 1973 roku. Kierownictwo tej grupy objęła Donata Michalak. Śpiewom towarzyszył zawsze akordeon, na którym obecnie gra Włodzimierz Kotuła (od 2014 roku). Obecnie w skład zespołu wchodzi 10 kobiet i jeden mężczyzna.

Zespół Śpiewaczy „Strzyżowiczanie” brał udział w wielu imprezach lokalnych m. in. w „Festiwalu Pieśni Zalotnych i Miłosnych” w Preczowie, w Dożynkach Gminnych, jak również w konkursach o zasięgu ogólnopolskim – w „Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych – Folkloriada Jurajska” w Żarkach, czy na Festiwalu Muzycznym Artystów Nieprofesjonalnych „Na Klepisku” w Katowicach.

W repertuarze grupy pojawiały się pieśni wybierane przez kierownika muzycznego W. Kotułę, jak i sugerowane przez samych członków. Dominuje repertuar biesiadny, towarzyski (Gdzie szumi gęsty las; Dobre były czasy), ale też refleksyjny (Gdy cię matko żegnałem). Pojawia się również tematyka regionalna – lokalna, gdzie występują miejsca związane ze Strzyżowicami m. in. Góra św. Doroty (U stóp Dorotki) czy żartobliwe – współczesne (Strzyżowianka jedna). Z kolei tematykę miłosną można usłyszeć zarówno w repertuarze dawnym (Piękna Hanisia), jak i współczesnym (Gdyśmy siedzieli raz oboje).

Pieśń o incipicie Świeć mi miesiącku bez wątpienia należy do dawnego repertuaru o czym świadczą przede wszystkim archaizmy językowe (siędę, księdzaszek). Można ją zaklasyfikować do repertuaru pieśni zalotnych.

Z kolei pieśń o incipicie Gospodorzu nasz już z kolyndom czas pochodzi z ziemi pszczyńskiej i zaliczyć można ją do repertuaru związanego z obrzędowością doroczną. Treść dotyczy kolędowania dla gospodarzy – składania życzeń za odpowiednią opłatą - lyn siewóm zrodzi czy dostaniecie dobro żónka. Dawny zwyczaj przyjmowania kolędników i zapraszania ich do domu był rodzajem zaszczytu dla każdego gospodarza. Wierzono, że powinszowania zapewnią urodzaj i dobrobyt w kolejnym roku.

Galeria

Zespół „Strzyżowiczanie” podczas obchodów 100-lecia OSP, Strzyżowice 2019
Zespół Strzyżowiczanie w czasie obchodów 100-lecia OSP Strzyżowice
  • Zespół „Strzyżowiczanie” podczas obchodów 100-lecia OSP, Strzyżowice 2019. Powiększ zdjęcie.
  • Zespół „Strzyżowiczanie” na 15 Festiwalu Pieśni i Przyśpiewek Zalotnych, Preczów 2018. Powiększ zdjęcie.
  • Przemarsz KGW ulicami wsi podczas gminnych dożynek, Psary. Powiększ zdjęcie.
  • Przemarsz KGW przez wieś w czasie gminnych dożynek, Psary. Powiększ zdjęcie.
  • Zespół „Strzyżowiczanie” na gminnych dożynkach, Psary 2011. Powiększ zdjęcie.

Pieśni

Zapis nutowy pieśni Piękna Hanisia

Odtwórz pieśń Piękna Hanisia

Zapis nutowy pieśni Świeć mi miesiącku

Odtwórz pieśń Świeć mi miesiącku