Nasz Gródków

Nasz Gródków

Odtwórz nagranie artykułu

Zespół „Nasz Gródków” powstał w 2007 roku ramach działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Gródkowie, a dokładnie w trakcie uroczystości związanych z Dniem Kobiet.

Podczas tego wydarzenia wystąpiło kilka Pań, które w latach 2003-2006 były członkiniami Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego „Nasz Gródków” i wtedy zadeklarowały powołanie grupy śpiewaczej na czele z Małgorzatą Majer (Sołtys Gródkowa). Wówczas grupa liczyła ok. 16 osób. Najpierw to były same panie, z czasem dołączyli też męscy członkowie zespołu.

Zespół od początku inicjował działania związane z obrzędowością doroczną – np. topiono marzannę na pożegnanie zimy. Pierwszym akordeonistą był Paweł Niedbała (dzisiaj akompaniuje w Zespole Śpiewaczym „Tęcza”), obecnie jest to Leopold Surma, który pełni też funkcję kierownika artystycznego (od 2010 roku). W przeszłości grupie tej towarzyszyły inne instrumenty – mały bęben – śp. Zenon Łyda, kontrabas zamiennie z gitara basową – śp. Waldemar Maj (niedługi okres czasu).

Od 2007 roku „Nasz Gródków” regularnie uczestniczy w wielu wydarzeniach o charakterze lokalnym, jak i ogólnopolskim. Muzycy występowali m. in. w ramach „Festiwalu Pieśni Zalotnych i Miłosnych” w Preczowie, Dożynek Powiatowych, Dożynek Parafialnych, Zapustów, „Urodzin Gminy”, „Święta Plonów”, „Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych – Folkloriada Jurajska” w Żarkach, „Jarmarku Rzemiosła i Rękodzieła” w Będzinie, „Wojewódzkiego Przeglądu Wiejskich Zespołów Artystycznych” w Brennej.

Zespół otrzymał za swoją działalność artystyczną nagrodę „Kasztelanka (powiat będziński), zaś podczas jubileuszu 5-lecia istnienia kierownik Małgorzata Majer otrzymała Nagrodę Starosty Powiatu Będzińskiego za „Osiągnięcia w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury”.

Do repertuaru „Naszego Gródkowa” należy ponad sto utworów o zróżnicowanej tematyce. Wśród nich wyróżnić można pieśni powszechne – miłosne (np. Chodzą gąski, chodzą czy Oj płynie woda szeroko o nieszczęśliwej miłości), a także pieśni o charakterze żartobliwym, chętnie wykonywane podczas spotkań towarzyskich i jubileuszy (Bije mama, bije mama, bije mnie; Ziupaj dana). Ciekawe są również wątki lokalne, które szczególnie podkreślają pochodzenie i przynależność lokalną (Nie ma to jak w Gródkowie). Funkcjonują również szlagiery ogólnopolskie (Chateczka, Piękna nasza Polska cała).

Mamulko moja, boli mnie głowa to pieśń znana również w sąsiednim regionie tj. Górnym Śląsku, ale też znana i ceniona na Śląsku Cieszyńskim. Chętnie wykonywana przez zespół ze względu na walcerkowy charakter i ładną linię melodyczną. Na uwagę zasługuje również już wcześniej wymieniona pieśń o incipicie Chodzą, gąski chodzą. Nawiązuje w treści do zwyczaju darcia pierza, chociaż głównym wątkiem jest tutaj miłość (prawdopodobnie dziewczyny do Jasia). Ta pieśń należy do lokalnego repertuaru, o czym zapewniali członkowie zespołu „Nasz Gródków” podczas wywiadów.

Galeria

Nasz Gródków z Wójtem Gminy Psary Tomaszem Sadłoniem, po odbiorze nagrody Kasztelanka, Będzin 2011
Odbiór nagrody „Kasztelanka”
  • Nasz Gródków z Wójtem Gminy Psary Tomaszem Sadłoniem, po odbiorze nagrody Kasztelanka, Będzin 2011. Powiększ zdjęcie.
  • Nasz Gródków z transparentem na Jarmarku Rzemiosła  i Kultury Sztuki Ludowe, Będzin. Powiększ zdjęcie.
  • Nasz Gródków z Wójtem Gminy Psary Marianem Kozłem na dożynkach gminnych, Psary 2010. Powiększ zdjęcie.
  • Nasz Gródków w nowych strojach, Będzin 2011. Powiększ zdjęcie.
  • 5-lecie zespołu Nasz Gródków, 2012. Powiększ zdjęcie.

Pieśni

Zapis nutowy pieśni Katarzyna

Odtwórz pieśń Katarzyna

Zapis nutowy pieśni Czerwone jagody

Odtwórz pieśń Czerwone jagody