Licencje

Wszystkie reprezentacje cyfrowe utworów znajdujących się na stronie zespolyspiewacze.pl:

  • zdjęcia,
  • pliki z nutami,
  • pliki muzyczne,
  • pliki dźwiękowe,
  • pliki ze scenariuszami lekcji

są objęte prawami autorskimi i są udostępniane na licencji Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-SA 4.0).

W razie pytań prosimy o kontakt: promocja@gok.psary.pl